به وب سایت جلیل جوکار خوش آمدید

جلیل جوکار، متولد ۱۳۴۹،آبادان، شیمیست، نقاش.

اخبار

-داور جشنواره کرشمه غدیر- بخش نگارگری- دانشگاه هنر اصفهان - خرداد ۱۳۹۲

- عضو کمیته تخصصی دکتری پژوهش هنر

- عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشکده هنر ادیان و تمدن ها

-انتصاب به عنوان مشاور پژوهشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان - تیرماه ۱۳۹۱

-انتصاب به عنوان دبیر دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان - تیرماه ۱۳۹۱

-احراز درجه یک هنری(دکتری) نگارگري از سازمان میراث فرهنگی کل کشور- شهریور ۱۳۹٠

-احراز درجه یک هنری(دکتری) نگارگري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۹/۹/۹٠